Category: scandinavia

Viking Silver Pendant “Odin and the …

Viking Silver Pendant

“Odin and the crows”, XI с.

Old Russian women’s jewelry, XI – XII century…

Old Russian women’s jewelry, XI – XII century.

https://kulturologia.ru/blogs/220912/17139/

Old Russian women’s jewelry, XI – XII century…

Old Russian women’s jewelry, XI – XII century.

Amulet-pendant, XI century. Vikings, Ancient …

Amulet-pendant, XI century. Vikings, Ancient Rus.

Russian medieval cross-pendant, XIII – XIV cc…

Russian medieval cross-pendant, XIII – XIV cc.

Russian medieval cross-pendant, XIV – XV cc.

Russian medieval cross-pendant, XIV – XV cc.

Happy Easter! Here Come the Witches

Happy Easter! Here Come the Witches

Happy Easter! Here Come the Witches

Happy Easter! Here Come the Witches

Medieval Cross Pendant, amulets and icon, XI …

Medieval Cross Pendant, amulets and icon, XI – XIII cc.

Medieval Cross Pendant, amulets and icon, XI …

Medieval Cross Pendant, amulets and icon, XI – XIII cc.